K-Grup Medikal Teknolojik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Değerli Hekimlerimiz, İş ortaklarımız ve çok kıymetli Çalışanlarımız;

K GRUP Ailesi olarak, kurulduğumuz 2010 yılından bu yana vizyonumuz; farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamaktır. İthalatını ve ihracatını gerçekleştirip, tedarik, dağıtım ve pazarlamasını sürdürdüğümüz dünya çapında distribütörlüklerimizin sayısı artarak çoğaltmaya devam ediyor ve bununla gurur duyuyoruz.

Geride bıraktığımız 5 yıllık deneyimlerimizde, operasyonel kârlılığımızı artırarak büyüttüğümüz, içinde bulunduğumuz tüm sektörlerde planladıklarımızı gerçekleştirdiğimiz yıllar oldu. Hedefimiz bu başarımızı önümüzdeki  yıllarda da artırmak; ülkemize, çevreye ve paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaktır.

Bu vesileyle K GRUP Ailesi  olarak kuruluşumuzdan bu güne ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlarda emek ve katkılarıyla rol alan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, ve değerli Hekimlerimize çok Teşekkür ediyoruz.

Yönetim Yaklaşımımız;

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve K GRUP adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Sorumluluk ve Şeffaflık Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek

İnovasyon Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak.

Aktif Katılımcılık Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak.

Stratejik Yaklaşım Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

"K GRUP " Adına Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

Şirketimizi temsilen konuştuğumuz alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

K GRUP  Şirketleri'ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

Yukarı - Top

İletişim Bilgileri

K-Grup Medikal Teknolojik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Turgut Reis Caddesi No:47/6 06570 Tandoğan / ANKARA
+90 312 230 82 74
+90 312 230 82 76
info@k-grup.com
www.k-grup.com