K-Grup Medikal Teknolojik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

DISPOMEDICA
Ventriküler kateter,
 intrakranial basıncı düşürmek ve kontrol etmek amacıyla geçici BOS drenajı için tasarlanmıştır.
EVD Kiti, intraserebral sıvının güvenli şekilde geçici drenajını sağlanması, intrakranial/intraventrüküler basıncın regüle edilmesi ve monitörizasyonu için tasarlanmıştır.
Lomber kateter, sürekli drenaja ve spinal sıvı basıncının doğru biçimde kontrolüne olanak sağlar.
ELD Kiti, özellikle beyin cerrahisi drenaj prosedürlerinin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
Securo Dren, kapalı drenaj sistemi manuel düşük vakum regülasyonu ile birlikte mamaplasti ya da aksiller lenf nodu diseksiyonu gibi operasyonların ardından gelen kan ve sekresyonun drenajı içindir. Genellikle Beyin Cerrahi, Abdominal Cerrahi, Meme Cerrahisi ve Plastik Cerrahi sonrası kullanılır.

NEUROMEDEX
Antimikrobiyal E.V.D Sistemi
VENTRIGUARD® ANTİMİKROBİYAL VENTRİKÜLER KATETER
Yenilikçi VentriGuard teknolojisi geçici BOS drenajının hassas idaresi için enfeksiyonlara karşı kapsamlı ve etkili bir koruma sağlar: Antibiyotik kaplı diğer kateterlere kıyasla önemli bir faydası , gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere karşı antimikrobiyal etkisine ilaveten mantar kültürlerine karşı da kanıtlanmış etkisinin olmasıdır.Yeni VentriGuard ventriküler drenaj sistemi tasarım,fonksiyonellik ve hasta güvenliği için mükemmel bir taahhüttür. Kafa içi basıncın kontrolü ve düşürülmesi için tasarlanmış sistem yüksek standartlarda enfeksiyon profilaksisi sunmaktadır.

Yukarı - Top

İletişim Bilgileri

K-Grup Medikal Teknolojik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Turgut Reis Caddesi No:47/6 06570 Tandoğan / ANKARA
+90 312 230 82 74
+90 312 230 82 76
info@k-grup.com
www.k-grup.com